Aktiviteter

Mandag:
Barnekor for 5-12-åringer (med adgang for 4-åringer) kl 17:30-18:30 (annenhver uke)

Tirsdag:
TENTRO - Konfirmantundervisning kl. 17:30 - 19:00
Bønnemøte kl. 19:00

Onsdag:
Sangkafe kl. 11:00 - 14:00
Ondagsklubb kl. 17.30 - 19:00

Fredag:
ReFocus kl. 19:30 - 23:00

Søndag:
Bønnemøte kl. 10:00
Gudstjeneste & Søndagsskole kl. 11:00