Bønn er ganske enkelt samtale med Gud. Det står i Bibelen, Salmene 4,3. Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham.

Bønn er et mektig middel og et stort privilegium. Det står i Bibelen, Hebreerne 4,16. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Vi kan komme til Gud akkurat som vi er. Det står i Bibelen, Salmene 65,3. Du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg.

Hvor villig er Gud til å høre og svare på vår bønn? Det står i Bibelen, Matteus 7,11. Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.

Hva må vi gjøre for å få de velsignelsene og den hjelpen vi trenger? Det står i Bibelen, Matteus 7,7-8. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.

Det finnes ingen grenser for hva Gud er i stand til å gjøre for å hjelpe oss. Efeserne 3,20. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår.

I hvilket grad lover Gud å dekke våre behov? Det står i Bibelen, Filipperne 4,19. Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt der trenger.

Noen ganger er det godt å stå sammen i bønn. Har du noe som du vil at vi sammen skal be om? Da kan du fylle ut skjemaet under og ditt bønneønske blir tatt med under forbønn. Du behøver ikke oppgi ditt navn. Skriv ditt ønske i meldings feltet.

Gud velsigne deg!