Velkommen til Misjonskirken!

I Porsgrunn Misjonskirke vil vi at du skal få oppleve Guds kjærlighet gjennom hyggelig fellesskap, god sang og musikk, oppmuntrende prekener, og glade og vennlige mennesker.

Gudstjenesten med søndagsskole på søndag er vår hovedsamling. Der vil du møte mennesker i alle aldre.

På onsdagene er Cafe Lucas åpen og det er forskjellige samlinger gjennom dagen. Se ellers Kalender for mer info om hva som skjer.

Tilknytning

Porsgrunn Misjonskirke er tilsluttet Misjonskirken Norge som er en landsmomfattende sammenslutning av frie menigheter med hele Bibelen som rettesnor for liv og lære, og som står på den apostoliske trosbekjennelse.

Misjonskirken Norges visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse.