Utleie

PMKs lokaliteter kan leies ut til ulike arrangementer. Vårt utleielokale inneholder kjøkken med servise og bestikk til 100 personer. Ta gjerne kontakt med Tore Mersland vedr. ulike spørsmål og eventuell visning av lokalet. Han når du på telefon 90 15 72 40.

Ønsker du å leie kan du også benytte vårt svarskjema her på siden.