I PMK har vi en enkel Visjon som favner hele vårt virke og misjon.
Sammenfattet lyder den slik:

"Vi knytter mennsker til Gud"

 

Veien til Gud går gjennom Jesus. Derfor er det Ham du må søke. Spørsmålet er: Vil du bli kjent med Jesus?

Jesus er ikke en kjedelig religion, men en levende person! Bibelen sier at Jesus er veien til Gud. Alle dem som tar imot Jesus, får retten til å kalles Guds barn! (Joh. 1:12)

Det er veldig enkelt å bli kjent med Jesus. Alt du trenger å gjøre er å påkalle hans navn. Bibelen sier: ”hver den som påkaller hans navn, skal bli frelst.” (Rom. 10:13)

Bibelen sier at alle mennesker har kommet bort fra Gud (Rom. 3:23). Noe i oss gjør at vi vil gjøre det som ikke er godt og gå bort fra Ham. Men Gud tilbyr oss en løsning, og han heter Jesus!

Jesus har allerede forsont alle mennesker med Gud. Han har tatt bort synden slik at alle mennesker kan få oppleve hvem Gud er.

Når du tar imot Jesus, gir han deg en helt ny start. Alt det gamle blir borte, og alt blir nytt, sier Bibelen (2. Kor.5:17).

Om du vil lære Jesus å kjenne, kan du be denne bønnen:

”Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg. Jeg legger bak meg alt jeg har gjort før, nå vil jeg begynne på nytt. Tilgi meg all min synd, fra nå av tror jeg på deg. Jeg tror at du døde for mine synder og at du sto opp fra de døde. Fra denne dagen vil jeg følge deg med hele mitt liv. Takk for at du gjør meg til et Guds barn nå.”

Etterpå er det viktig at du tar kontakt med en menighet i ditt nærområde som kan hjelpe deg videre på veien med Jesus.

Ta gjerne kontakt med oss ved å bruke kontaktskjemaet.